NYHEDER

Generalforsamling 21. maj 2019

Generalforsamling i Magisk Club Århus

Tirsdag 21. maj 2019 kl 19

Café Casablanca

Den årlige generalforsamling, hvor du har mulighed for at påvirke hvad der skal ske i klubben næste år! Sidste år var et meget skuffende fremmøde, vi håber at flere vil finde vej til generalforsamlingen i år. Vi byder på indflydelse og på en hyggelig trylleaften med de andre medlemmer.

Dagsorden

1. Valg af referent og dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Godkendelse af regnskab

4a. Valg af bestyrelsesmedlemmer iflg §4 + 1 suppleant
Der er tre poster på valg i bestyrelsen for hhv Søren, Kim og Lasse.
Alle genopstiller.
De øvrige medlemmer af bestyrelsen er Anna (formand), Christian og Emil (bestyrelsesmedlem).

4b. Valg af revisor

5. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde mindst 14 dage før generalforsamlingen).

6. Fastsættelse af kontingent for næste sæson

7. Eventuelt.

Juniorerne starter kl 18 - og hvis du har lyst til at hygge med os andre før er du også meget velkommen. Husk at sige at du skal have særlig tryllepris i caféen, så får du rabat og støtter samtidig vores samarbejdspartner Casablanca.

Vel mødt ;-)

– bestyrelsen i MCÅ

PS Billedet er fra en tidligere generalforsamling. Se om du kan spotte de medlemmer, der stadig er i klubben :-)