NYHEDER

Medlemstryl og åben scene

Tidspunkt: Tirsdag 21. juni 2022 kl 19:00
Sted:  N.J. Fjords Gade 2 , 8000 Aarhus C | Lokale 2.4 
Møde: Medlemstryl og åben scene

Nyt fra generalforsamling

Ved generalforsamlingen 24. maj blev to nye medlemmer valgt ind: Mortenn og Anders Bæk.

Christian Langballe udgik af bestyrelsen men fortsætter som konsulent og tovholder på MCÅ's Magisk Galla på Svalegangen.

Anna Jensen trådte tilbage fra bestyrelsen og afgår som formand. Hun har nok at se til i Odder! Magisk Club Århus ønsker derfor Anna 1000 tak for hendes mange gode år som formand for klubben.

Bestyrelsen konstituerede sig 1/6 2022 og består nu af

Frederik Lund Jespersen (ny formand), Søren Riis (kasserer), Mads Strange, Kim Oechsle, Anders Bæk Møller, Mortenn Christiansen

Se også det nye program for 2022

Tillykke til Frederik og velkommen til de nye medlemmer.

Medlemstryl + Åben scene

Flere af klubbens medlemmer har forberedt et lille trick de vil vise. Det gælder formand Frederik, Mortenn og Michael. Desuden har Jørgen også meldt sig.

Herefter er der Åben scene - du kan også vise et nummer og evt få feedback, hvis du vil. Det kan både være noget nyt eller en gammel klassiker fra repertoiret - du bestemmer.

Medlemstryl & Åben scene

Juniorklub kl 18-19

Forbeholdt juniorer. Fra kl 19 deltager juniorer i mødet.

Spisning kl 18

Se i facebookgruppen for aftale om hygge og spisning inden mødet.

– Bestyrelsen