NYHEDER

Generalforsamling 2023

Tidspunkt: tirsdag 23. maj 2023 kl 19:00
Sted: Lokale 2.5, N.J. Fjordsgade 2, 8000 By Århus C
Møde: Generalforsamling 2023

Generalforsamling i Magisk Club Aarhus

Først holder vi generalforsamling og derefter er der åbent møde hvor der hygges med tryl - der kan vises tricks, rutiner eller løse idéer og påfund.

Forslag

På generalforsamlingen stemmer vi om indkomne forslag, så hvis du har forslag, så send dem til bestyrelsen så hurtigt som muligt på bestyrelse (snabel-a) magiskclub.dk.

Valg

Vi skal også vælge tre medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen består pt af Frederik, Søren, Mads, Kim, Anders, Mortenn.

I år er Søren, Mads & Kim på valg.

Dagsorden

1 - Valg af referent og dirigent
2 - Bestyrelsens beretning
3 - Godkendelse af regnskab
4a - Valg af bestyrelsesmedlemmer iflg §4 + 1 suppleant
4b - Valg af revisor
5 - Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde mindst 14 dage før generalforsamlingen).
6 - Fastsættelse af kontingent for næste sæson
7 - Eventuelt

På generalforsamlingen får du indflydelse på klubbens aktiviteter

Vedtægter

Klubbens vedtægter ligger på hjemmesiden under (Om MCÅ): https://magiskclub.dk/files/vedt%C3%A6gter-mc%C3%A5-2022.pdf

Juniorklubben

Juniorerne starter kl 18.

Vi ses!

Vi glæder os til at se dig

– Bestyrelsen: Frederik, Søren, Mads, Kim, Anders, Mortenn