NYHEDER

21/10 2020 Generalforsamling

Tidspunkt: ONSDAG 21. oktober kl 19.
Sted: FOF Vester Allé 8, 8000 Århus C, Lokale VA8-202
Møde: Generalforsamling i Magisk Club Århus

Generalforsamling

Denne aften er der generalforsamling og bagefter er der god gammeldags tryllehygge, så husk at medbringe dit seneste trick.

Dagsorden

  1. Valg af referent og dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Godkendelse af regnskab
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer iflg §4 + 1 suppleant
  5. Valg af revisor
  6. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde mindst 14 dage før generalforsamlingen).
  7. Fastsættelse af kontingent for næste sæson
  8. Eventuelt.

Se evt vedtægterne for klubben

Vi åbner dørene kl 18:30.

Vedr. lokalet: Vi har igen lejet lokale hos FOF. Du skal ind i gården hos FOF i Vester Allé 8 og op på anden sal, følg skiltene.

Anders Lund skaber magisk stemning på café Jorden, 2006 Anders Lund skaber magisk stemning på café Jorden, 2006